การใช้สารเร่ง ซุปเปอร์พด.1 ทำปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำเศษพืช เช่น ฟางข้าว เปลือกถั่ว เศษหญ้าและเศษพืชต่างๆ มาหมักร่วมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีและสารเร่ง
จุลินทรีย์ทำการหมักและคลุกเคล้า(กลับกอง) ตามระยะเวลา จนกระทั่งเศษพืชย่อยสลายเปลี่ยนสภาพจากเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยร่วนและมีสีน้ำตาลปนดำ จึงนำไป
ผสมดินหรือนำไปใส่ในไร่นา

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใชจากการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบด้วยเชื้อรา และแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสารประกอบเซลลูโลส และแบคทีเรียที่ย่อยไขมัน
ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก
1. ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย
2. ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี
4. สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง
5. ช่วยลดปริมาณขยะและการเผาทำลาย
6. ช่วยทำลายโรคคนและโรคพืชได้
7. ช่วยทำลายไข่ หนอน แมลงและเมล็ดวัชพืช
ส่วนผสมของวัสดุในการกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน
  • เศษพืชแห้ง 1,000 กิโลกรัม
  •  มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม
  •  ปุ๋ยไนโตรเจน 2 กิโลกรัม
  • สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 1 ซอง
ควรกองปุ๋ยหมักไว้ในที่ไหนดี
1.ควรอยู่ใกล้กองเศษพืช
2. อยู่ใกล้แหล่งน้ำ
3.อยู่บนที่ดอนน้ำไม่ท่วมขัง
4.อยู่ใกล้แหล่งที่จะนำปุ๋ยหมักไปใช้
5.หากมีปริมาณมาก,ใช้เครื่องจักรกลปฏิบัติงานต้องมีพื้นที่พอสมควร
วิธีการกองปุ๋ยหมัก
แบบใช้เศษพืช/มูลสัตว์/ปุ๋ยเคมี/สารเร่งจุลินทรีย์ อัตราส่วน เศษพืช 1,000 กก./มูลสัตว์ 200กก./ปุ๋ยยูเรีย 2 กก./สารเร่ง 1ซอง ควรแบ่งทำทีละชั้น โดยกองเศษพืชแล้วรดน้ำ ย้ำให้แน่น ใส่วัสดุแต่ละชนิดตามลำดับ ให้เศษพืชหนาชั้นละประมาณ 30-50 ซม.ชั้นบนสุดใช้ดินกลบให้หนา 2-3 นิ้ว เพื่อป้องกันแดดเผาและรักษาความชุ่มชื้นจากนั้นควบคุมความชื้นไม่แห้งหรือเปียกจนเกินไปควรกลับกองทุก7-10 วัน ภายใน 30-45 วัน
ก็จะได้ปุ๋ยหมักใช้
ปุ๋ยหมักใช้ได้หรือยัง สังเกตง่ายๆ คือ   
1. สีของปุ๋ยจะเข้มขึ้น ( มีสีน้ำตาลคล้ำ-ดำ )
2. อุณหภูมิภายในกองลดลง( ไม่ร้อน )
3. เศษพืชจะมีลักษณะเปื่อยยุ่ย
4. กลิ่นไม่เหม็น (หอมเหมือนดินธรรมชาติ)
5. อาจพบต้นพืชขึ้นบนกอง
 
 
วิธีการใช้และอัตราการใช้ปุ๋ยหมัก
1. คลุกเคล้ากับดินรองก้นหลุมก่อนปลูกไม้ผลยืนต้น อัตรา 10-30 กก./ต้น
2. ใส่เพิ่มเติมรอบทรงพุ่ม(แล้วพรวนดินกลบ)อัตรา 20-50 กก./ต้น อย่างน้อยปีละครั้ง
3. ผสมดินปลูกไม้กระถาง ถุงเพาะชำกล้าไม้ ใช้สัดส่วน ดิน / ปุ๋ยหมัก / ทราย สัดส่วน 4 / 3 / 3 ถึง 4 / 1 / 1
4. ในแปลงพืชผัก ไม้ดอกไม้ ใช้อัตรา 2-3 ตัน/ไร่ ส่วนในแปลงพืชไร่หรือนาข้าวแนะนำให้ใช้ปุ๋ยพืชสดจะสะดวกกว่า และที่ง่ายที่สุดคือการไถพรวนตอซัง
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทุกครั้ง(ทันที)