การผลสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่ง พด. 7
 
 
 
สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจาก สารเร่ง พด.7  
 
เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากการย่อยสลายพืชสมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ได้ของเหลวสีน้ำตาลใส
 ซึ่งประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูง รวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่าง ๆ และสารไล่แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช
 
สารเร่ง พด.7
 
เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช
 
 
ชนิดของจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.7
 
 • ยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์ และกรดอินทรีย์
 
 • แบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสย่อยสลายสารประกอบเซลลูโลส
 
 • แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก
 
 
วัสดุสำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช (จำนวน 50 ลิตร)
 
 • พืชสมุนไพร
30
กิโลกรัม
 • น้ำตาล
10
กิโลกรัม
 
 • น้ำ
50
ลิตร
 
 • สารเร่ง พด.7
1
ซอง (25 กรัม)
   
 
ชนิดพืชสมุนไพร
 
 • สมุนไพรที่ใช้ป้องกันพวกเพลี้ย ได้แก่ ตะไคร้หอม หางไหล สาบเสือ หนอนตายหยาก บอระเพ็ด กระทกรก และข่า เป็นต้น
 
 • สมุนไพรป้องกันหนอนกระทู้ หนอนชอนใบ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร หางไหล ตะไคร้หอม เปลือกแค สาบเสือ หนอนตายหยาก สะเดา ว่านเศรษฐี และว่านน้ำ เป็นต้น
 
 • สมุนไพรที่ป้องกันและเป็นพิษต่อแมลงวันทอง ได้แก่ หมาก เมล็ดน้อยหน่า เมล็ดเงาะ ยาสูบ พริกไทยดำ ขิง และพญาไร้ใบ
 
 • สมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงไม่ให้วางไข่ ได้แก่ คำแสด มะกรูด ตะไคร้ เมล็ดละหุ่ง มะนาว พริก และพริกไทย เป็นต้น
 
 
วิธีทำ
 
1. สับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก ทุบหรือตำให้แตก
 

2. นำพืชสมุนไพรและน้ำตาลใส่ลงในถังหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

 
3. ละลายสารเร่ง พด.7 ในน้ำ 50 ลิตร ผสมให้เข้ากันนาน 5 นาที
 
4. เทสารละลายสารเร่ง พด.7 ใส่ลงในถังหมักคลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง
 
5. ปิดฝาไม่ต้องสนิท และตั้งไว้ในที่ร่มใช้ระยะเวลาในการหมัก 20 วัน
 
     
 
 การพิจารณาลักษณะที่ดีทางกายภาพในระหว่างการหมักเพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช
 
การเจริญของจุลินทรีย์
-
เเกิดฝ้าของเชื้อจุลินทรีย์เจริญเต็มผิวหน้า หลังจากการหมัก 1-3 วัน
 

การเกิดฟองก๊าซ CO2

-
มีฟองก๊าซเกิดขึ้นบนผิวและใต้ผิววัสดุหมัก
 
การเกิดกลิ่นแอลกอฮอล์
-
ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนมาก
 
ความใสของสารละลาย
-
เป็นของเหลวใสและมีสีเข้ม
 
 
การพิจารณาสารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่สมบูรณ์แล้ว
 
 • การเจริญของจุลินทรีย์ลดลง
 
 • กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลง
 
 • กลิ่นเปรี้ยวเพิ่มสูงขึ้น
 
 • ไม่ปรากฎฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 
 • ความเป็นกรดเป็นด่างของสารป้องกันแมลงศัตรูพืชมี pH ต่ำกว่า 4
 
คุณสมบัติของสารป้องกันแมลงศัตรูพืช
 
1. มีสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เช่น สารอะซาดิแรคตินA , สารโรติโนน , pinene , neptha , quinone , geraniol citronellal , limonene และ phellandrene เป็นต้น
 
2. มีสารพวก repellant สามารถไล่แมลงชนิดต่าง ๆ เช่น alkaloid , glycoside , saponin , gum , essential oil , tannin และ steroid เป็นต้น
 
3. มีกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดแลคติก กรดอะซีติก กรดฟอร์มิก และกรดอะมิโน เป็นต้น
 
4. มีฮอร์โมนหลายชนิด เช่น ออกซิน ไซโตไคนิน โดยเฉพาะจิบเบอร์เรลลิน
 
5. มีความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 3 - 4
 
 อัตราการใช้
 

สารป้องกันแมลงศัตรูพืช สำหรับพืชไร่ และไม้ผล

:
น้ำเท่ากับ 1:200
 
สารป้องกันแมลงศัตรูพืช สำหรับพืชผัก และไม้ดอก
:
น้ำเท่ากับ 1:500
 
 
วิธีการใช้
 
 • สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้วอัตรา 50 ลิตร ต่อไร่ สำหรับใช้ในพืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก
 
 • สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้วอัตรา 100 ลิตร ต่อไร่ สำหรับใช้ในไม้ผล
 
 • โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดินทุก 20 วัน หรือในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาดให้ฉีดพ่นทุก ๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง
 
ประโยชน์ของสารเร่ง พด.7
 
ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยต่าง ๆ หนอนเจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง และแมลงหวี่ เป็นต้น