ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการนำวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตร ที่มีธาตุอาหารสูงมาผ่านการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์ 
หรือการนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการสลายตัวสมบูรณ์แล้วผสมกับวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง
 
ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต ปริมาณ 100 กก. 
 

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 1

กากถั่วเหลือง   40  กก.             หินฟอสเฟต     24  กก.
รำละเอียด       10  กก.             กระดูกป่น         8  กก.
มูลสัตว์           10  กก.             มูลค้างคาว       8  กก.
สารเร่งซุปเปอร์พด.1  สารเร่งซุปเปอร์พด.2  และสารเร่งพด.9  อย่างละ 1 ซอง
สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล  จำนวน  26-30  ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  สูตร 2

กากถั่วเหลือง   40  กก.             หินฟอสเฟต     24  กก.
รำละเอียด       10  กก.             กระดูกป่น         8  กก.
มูลสัตว์           10  กก.
สารเร่งซุปเปอร์พด.1  สารเร่งซุปเปอร์พด.2  และสารเร่งพด.9  อย่างละ 1 ซอง
สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล  จำนวน  26-30  ลิตร

   

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  สูตร 3

กากถั่วเหลือง   40  กก.
รำละเอียด       10  กก.
มูลสัตว์           10  กก.
หินฟอสเฟต     40  กก.
สารเร่งซุปเปอร์พด.1  สารเร่งซุปเปอร์พด.2  และสารเร่งพด.9  อย่างละ 1 ซอง
สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล  จำนวน  26-30  ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  สูตร 4

ปลาป่น             30  กก.             หินฟอสเฟต     24  กก.
มูลสัตว์             30  กก.             มูลค้างคาว     16  กก.
สารเร่งซุปเปอร์พด.1  สารเร่งซุปเปอร์พด.2  และสารเร่งพด.9  อย่างละ 1 ซอง
สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล  จำนวน  26-30  ลิตร

     
 

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  สูตร 5

กากถั่วเหลือง   40  กก.             หินฟอสเฟต     24  กก.
รำละเอียด        10  กก.             มูลค้างคาว       16  กก.
มูลสัตว์             10  กก.
สารเร่งซุปเปอร์พด.1  สารเร่งซุปเปอร์พด.2  และสารเร่งพด.9  อย่างละ 1 ซอง
สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล  จำนวน  26-30  ลิตร

 
 

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

  1. ผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน  ตามส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่ละสูตร
2. นำสารเร่งซุปเปอร์พด.1 จำนวน 1 ซอง ใส่ลงในสารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อแล้ว จำนวน 26-30  ลิตร
คน 10-15 นาที  เทลงในวัตถุดิบโดยคลุกเคล้าให้ทั่ววัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ
 

3. ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ให้มีความสูง  20-30 ซม.  และใช้วัสดุคลุมเพื่อรักษาความชื้น
4. ในระหว่างการหมักจะสังเกตเห็นเชื้อจุลินทรีย์เจริญในกองปุ๋ยและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 45-55 องศาเซลเซียส  หลังจากการหมัก ประมาณ 3 วัน
5. กองปุ๋ยไว้จนกระทั่งอุณหภูมิลดลงเท่ากับภายนอกกอง  ใช้เวลาประมาณ 9-12 วัน
6. ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และ สารเร่งพด.9 อย่างละ 1 ซอง คลุกเคล้าให้ทั่วกองและหมักไว้ เป็นเวลา 3 วัน

   
ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
 

1. เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
2. เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุแก่พืช
3. มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช
4. การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร
5. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเคมี
6. เกษตรกรสามารถจะผลิตใช้เองได้ง่าย

   
ตารางแสดงปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบชนิดต่างๆ
   
 

วัตถุดิบ

ประมาณธาตุอาหาร (เปอร์เซ็นต์)

ไนโตรเจน

ฟอสฟอรัส

โพแทสเซียม

กากถั่วเหลือง

7-10

2.13

1.12-2.70

กากถั่วลิสง

7.2

1.5

1.2

กากเมล็ดฝ้าย

6-7

2.5

1.5

กากเมล็ดนุ่น

7.5

2.5

1.5

เปลือกกุ้ง

7.8

4.2

-

ปลาป่น

9-10

5-6

3.8

กากน้ำปลา

3.87

7.31

0.05

เลือดแห้ง

8-13

1.5

0.8

ขนไก่

15.3

-

-

รำข้าว

1.9-2.3

4-6

1.09

มูลสุกร

2.83

6.25

0.11

มูลโค

1.73

0.49

0.30

มูลไก่

2.28

5.91

3.02

มูลกระบือ

1.82

1.92

0.12

กระดูกป่น

3-4

15-23

0.68

มูลค้างคาว

1-3

12-15

1.84

หินฟอสเฟต

0.15

15-17

0.10

ขี้เถ้าไม้ยาง

1.13

0.06

13.48

ขี้เถ้าเมล็ดฝ้าย

-

-

27

เปลือกเมล็ดกาแฟ

0.93

0.14

6.22

เปลือกสับปะรด

1.79

0.85

5.46

ใบยาสูบ

4

0.5

6

ต้นยาสูบ

3.7

0.6

4.5