Hot Link

 

Mobile Application

 
 
 
 
 
 
>>อ่านข่าวกิจกรรม ย้อนหลังได้ที่<<
 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่
ได้มอบหมายให้ > > > นายรณรงค์ สิทธิกอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
เข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันจังหวัดแพร่ ปี 2562
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่
Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม

     
 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่
ได้มอบหมายให้ > > > นายกวินทร์ สถิติ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชธานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ"Bike อุ่นไอรัก" ณ ลานกิจกรรมกาดสามวัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม

     
 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดแพร่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ ร่วมจัดกิจกรรม
“วันดินโลก ประจำปี 2561” เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก จังหวัดแพร่ และนายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านการเกษตร แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ดินอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ,ปลูกหญ้าแฝก และประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”
โดยมีหมอดินอาสา เกษตรกร นักเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม

     
     
 
 
 
 
 

ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุดและเสื่อมสถาพ จำนวน 47 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ตำบลทุ่งศรี หมู่ 5 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) <8 กรกฏาคม 2562>
   
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 3 รายการ ยี่ห้อรถ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ แพลทตินั่ม ณ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ตำบลทุ่งศรี หมู่ 5 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) < 8 กรกฏาคม 2562>
   
ปประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คลองส่งน้ำ ความยาว 550 เมตร บ้านแม่ลอง หมู่ 4 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2562 (งบเหลือจ่าย รอบที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) <17 พฤษภาคม 2562>
   
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๑,๘๐๐ เมตร บ้านปากจั๊วะ หมู่ ๘ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) <1 พฤษภาคม 2562>
   
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว ๕๕๐ เมตร บ้านแม่ลอง หมู่ ๔ ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) <1 พฤษภาคม 2562>
   
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ยี่ห้อรถ รถยนต์นั่งเกิน 7 คน ยี่ห้อ ดัทสัน หมายเลขทะเบียน 8ย-7290 กรุงเทพมหานคร ณ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ตำบลทุ่งศรี หมู่ 5 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) <28 กุมภาพันธ์ 2562>
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

นายเสถียร ธรรมยืน

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่

ดาวน์โหลดข้อมูล กลุ่มชุดดิน

ข้อมูลกลุ่มชุดดิน คลิก Click

   
 
 
Download
 
Contact Us
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถานีพัฒนาที่ดินแพร่

 
 
Click ดูจดหมายข่าวทั้งหมด