- ประกาศ สถานีพีฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย วันที่ 19 มิถุนายน 2563

- คลิปหมอดินดีเด่นจังหวัดพะเยา

- ประกาศ เรื่อง จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประจำจังหวัดพะเยา