รายการเสียงหมอดิน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา.
    FM 95.25 Mhz ทุกวันพุธ เวลา 15.10 น. - 16.00 น
    วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552
    วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552
    วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2552
    วันพุธที่ 5 มกราคม 2553
    วันพุธที่ 12 มกราคม 2553
    วันพุธที่ 19 มกราคม 2553
    วันพุธที่ 26 มกราคม 2553
    วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
    วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
    วันพุธที่17 กุมภาพันธ์ 2553
    ี่วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
    วันพุธที 3 มีนาคม 2553
-   วันพุธที10มีนาคม 2553
    วันพุธที17 มีนาคม 2553
    วันพุธที 24 มีนาคม 2553