วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
::: ผลงานทางด้านวิชาการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
     
เรื่อง
เจ้าของผลงาน
Download
ราคากลางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปี 2555   ส่วนงบประมาณ กองคลัง
กรมพัฒนาที่ดิน

วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สำหรับการเพาะปลูก   นางสาวมยุรี ปละอุด
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

การประเมินความสมบูรณ์ของดิน   นางสาวมยุรี ปละอุด
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ผลการของการใช้ปุ๋ยพืชสดที่มีต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินในพื้นที่นาดำ   นายนคร สืบแสน
ตำแหน่ง นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผลของชนิดของปุ๋ยพืชสดต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดํา กลุ่มชุดดินที่ 21 ชุดดินสรรพยา   นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล
ตำแหน่ง นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผลของการศึกษาถึงชนิดของปุ๋ยพืชสดต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำใน กลุ่มชุดดินที่ 21 ชุดดินสรรพยา (Sa )   นายศรัญณุ พงศ์ ชัยวัฒนกุล
ตำแหน่ง นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาว วันรัก ฤทธิเกษร
ตำแหน่งนักวิชาเกษตรฎิบัติการ

พืชตระกูลถั่วดำ   นายนคร สืบแสน
ตำแหน่ง นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ

โรคแอนแทรคโนส ( Anthracnose ) ของมะละกอ   นายนคร สืบแสน
ตำแหน่ง นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ

การเกิดดินเค็มในอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน   นายนคร สืบแสน
ตำแหน่ง นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ

         
 
กลับหน้าหลัก
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/