วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : รายงานเขตพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
เรื่อง
Download
รายงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำจังหวัดพะเยา เนื้อหา

ภาพกิจกรรม การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เนื้อหา

ภาพกิจกรรม ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื้อหา

ภาพกิจกรรม ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื้อหา
         
กลับหน้าหลัก
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/