วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
   
QR CODEแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล 16 ตำบล 1
(รายละเอียด)
   
กรอบเค้าโครงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
(รายละเอียด)
   
จังหวัดน่าน
ตำบล แม่สา อำเภอเวียงสา
ภาพแผนที่
   
จังหวัดแพร่
ตำบล แม่ทราย อำเภอร้องกวาง
ภาพแผนที่
   
จังหวัดเชียงราย
ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ภาพแผนที่
   
จังหวัดพะเยา
อ.เมือง บ้านแม่นาเรือ
  อ.เมือง บ้านตุ่น
  อ.เมือง บ้านแม่ปิม
  อ.เมือง บ้านแมใส
  อ.เมือง บ้านสาง
  อ.เมือง บ้านใหม่
ภาพแผนที่
  อ.เมือง บ้านท่าจำปี
  อ.เมือง บ้านต๋อม
  อ.เมือง บ้านสันป่าม่วง
  อ.เมือง บ้านต๊ำ
  อ.แม่ใจ บ้านแมใจ
  อ.แม่ใจ บ้านศรีถ้อย
  อ.แม่ใจ บ้านป่าแฝก
  อ.แม่ใจ บ้านเหล่า
  อ.แม่ใจ บ้านเจริญราษฎร์
  อ.แม่ใจ บ้านแม่สุก
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/