วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : แผนที่แสดงที่ตั้ง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ตั้งอยู่ เลขที่ 95 หมู่ที่ 11
  ถนนพญาวัด-เขาน้อย บ้านเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ 2 งาน
  โทรศัพท์ 054-771588 โทรสาร 054-771664 ;
  Email : r07_2@ldd.go.th
  Facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/