หน้าแรก | ปี2552 | ม.ค. | ก.พ.| มี.ค.| เม.ย.| พ.ค.| มิ.ย.| ก.ค.| ส.ค.| ก.ย.| ต.ค.| พ.ย.| ธ.ค.| กลับหน้าหลัก

ห้วข้อเรื่อง
วันที่ลง

อาจารย์กิตติมาศ จันทร์งาม ที่ปรึกษาโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการปลูกป่าดอยแม่สลองและพื้นที่
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสียงภัยต่อดินถล่ม
พื้นที่บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

อ่านรายละเอียด

5 กรกฎาคม 2552
     

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ / แฟ็กซ์ (053) 706165 ต่อ 106

E-mail : cri01@ldd.go.th