อัตรากำลังลูกจ้างประจำ 3 คน
     
             
 
 
 

นางปรางจันทร์ อินทะ
พนักงานพิมพ์

นายวิเชียร อาริยะ
พนักงานขับรถยนต์
นายจำเนียร พลังฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์