วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
::: ผังเว็บไซต์
       
หน้าหลัก เมนูด้านซ้าย เมนูตรงกลาง เมนูด้านขวา
       
แนะนำหน่วยงาน ผลงานสพข.7 ข่าวเด่น สพข.7 Hot link กรมพัฒนาที่ดิน
ประวัติสำนักงาน รายงานประจำปี 2558    
โครงสร้่างหน่วยงาน รายงานประจำปี 2557 ข่าวกิจกรรม Moblie App
วิสัยทัศน์ / ภารกิจ รายงานประจำปี 2556    
แผนที่แสดงที่ตั้ง รายงานประจำปี 2555 ข่าวประชาสัมพันธ์  
  รายงานประจำปี 2554    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลงานวิชาการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ผู้บริหาร ผลงานวิจัย    
ฝ่ายบริหารทั่วไป แผนงาน/โครงการ งบประมาณ วิดิทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน  
กลุ่มวิเคราะห์ดิน การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ    
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่      
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ภูมิศาสตร์ GIS    
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน แผนที่การใช้ที่ดิน    
  แผนที่เขตการใช้ที่ดิน    
ข่าวสาร สพข.7 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน    
ข่าวกิจกรรม แผนที่กลุ่มชุดดิน    
ข่าวกรมพัฒนาที่ดิน Zoneing พืชเศรษฐกิจ    
       
คลังความรู้ (KM) ูนย์บริการประชาชน    
คลังความรู้สพข.7 แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน    
คลังความรู้กรมพัฒนาที่ดิน แนะน้ำการลดต้นการผลิต    
  บริการวิเคราะห์ดิน    
แผนผังเว็บไซต์ แนะนำการใช้ปุ๋ย    
  การรับรองมาตรฐานข้อมูลทรัพยาการดิน    
ดาว์นโหลด บริการฐานจ้อมูลเขตการใช้ที่ดิน    
  บริการจำแนกประเภทดิน    
ติดต่อเรา บริการแผนที่ถาพถ่ายฮอร์โธสี    
  บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.    
เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ บริการปุ๋ยพืชสด/วัสดุ-ปูน    
  บริการกล้าหญ้าแฝก    
       
  Link ที่น่าสนใจ    
       
  ข้อมูลทำเนียลบ    
  ทำเนียบนักวิชาการ    
  ทำเนียบหมอดิน    
  ทำเรียบนักศึกษาฝึกงาน    
       
  ราคาน้ำมัน    
       
กลับสู่หน้าหลัก
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/